Home Venezie Post Tav, via libera Giunta veneta al progetto “Ingresso Ovest” del nodo Verona
 

Attualità

Tav, via libera Giunta veneta al progetto “Ingresso Ovest” del nodo Verona